คาดปี 60 ราคาสินค้าเกษตรดีขึ้น ว่างงานเพิ่ม/หนี้ครัวเรือนเพิ่มน้อยลง

ทีมบรรณาธิการ

20 มีนาคม 2560

คนทำธุรกิจจะระดับไหนก็เถอะ รู้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจภาพรวมไว้บ้างก็ดี จะได้รู้ว่าบ้านเมืองอยู่ในอาการแบบไหน เราจะได้ตั้งรับปรับตัวสู้ได้

 

มาดูข้อมูลด้านต่างๆจากนายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ที่พูดถึงการว่างงานของคนไทยว่า ณ สิ้นปี 2559 อยู่ที่ 4 แสนคน คิดเป็น 1% ของกำลังแรงงาน 37ล้านคน มกราคม 2560 ว่างงาน 4.49 แสนคน หรือ 1.2% และจะเพิ่มขึ้นอีกเมื่อเด็กจบใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานอีก 5.5 แสนคน ถือว่ายังต่ำไม่น่าห่วง

 

แต่ถ้าเทียบปีก่อนๆ จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในภาคเกษตรที่กระทบจากภัยแล้ง น้ำท่วม ส่วนนอกภาคเกษตรยังจ้างงานเพิ่มขึ้น

 

แต่ปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีของภาคเกษตร เพราะน้ำท่าดีกว่าปีก่อน ราคาสินค้าเกษตรดีขึ้นตามเศรษฐกิจโลก โดยมกราคม 2560 ผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้น 3.4% ราคาเพิ่ม 15.6% รายได้เกษตรกรเพิ่ม 19%

 

ประมาณการทั้งปีนี้ คาดว่าผลผลิตเกษตรจะเพิ่ม 3 - 4% ราคาจะเพิ่ม 5 - 6% การจ้างงานและรายได้ก็จะดีขึ้นตามไปด้วย

 

ส่วนหนี้ครัวเรือน อยู่ที่ 11.33 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.1% คิดเป็น 81% ของจีดีพี เมื่อเทียบปี 2556 - 2558 เพิ่ม 11.5%, 6.6% และ 5.2% ถือว่าเพิ่มลดลง ทั้งหมดไปสอดคล้องกับสินเชื่อเพื่อการบริโภคในธนาคารพาณิชย์ที่ชะลอตัวลง

 

แต่การบริโภคกลับดีขึ้น ไตรมาส 4/2559 เพิ่มขึ้น 2.5% แถมการชำระหนี้ก็ดีขึ้น โดยหนี้เสียในส่วนสินเชื่อเพื่อการบริโภคลดลง จาก 2.73% ในไตรมาส 3/2559 อยู่ที่ 2.71% ในไตรมาส 4/2559

 

การชำระหนี้ที่ช้ากว่า3เดือนก็ปรับลดลง 36.9% การผิดนัดบัตรเครดิตเกิน3เดือน ก็ลดลง 0.7% ทำให้เห็นชัดขึ้นว่ารายได้และอำนาจการใช้จ่ายของครัวเรือนไทยดีขึ้น

--------------------

Tags: คนว่างงาน

Related News