สคบ.เล่นบทโหด ขายตรงแหกกฎ

ทีม บรรณาธิการ

27 เมษายน 2560

สคบ.ยุคตำรวจคุม เปิดเกมรุกจัดการขายตรงผิดกฎหมาย บุกตรวจถึงออฟฟิศ เจอสารพัดความผิด ทั้งเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ ลักไก่ใช้แผนการจ่ายผลตอบแทน ทำธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต โดนดำเนินคดีกันระนาว รายที่ปรับหนักสุด เจอเข้าไป 4.4ล้านบาท ส่วน PageQQเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ ส่งเรื่องกระทรวงคลังจัดการต่อ

 

            สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง  ได้ทำการตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง จำนวน 26บริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 –  24 เมษายน 2560 สรุปข้อมูลดังนี้

1.บริษัท ออริจินอล เน็ทเวิร์ค จำกัด

เปรียบเทียบปรับ ฐานแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายผลตอบแทน โดยไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบ ก่อนนำไปปฏิบัติ ตามมาตรา 38 วรรคสาม ประกอบมาตรา52 ปรับบริษัทฯ และผู้รับผิดชอบในการลงนามแผน 3 คน  รวมเป็นเงิน 1,200,000 บาท

2.บริษัท ไทย-เอเชี่ยน เน็ตเวอร์ค จำกัด

เปรียบเทียบปรับ ฐานแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายผลตอบแทน โดยไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบ ก่อนนำไปปฏิบัติ ตามมาตา 38 วรรคสาม ประกอบมาตรา 52 ปรับบริษัทฯ และผู้รับผิดชอบในการลงนามแผน 3 คน  รวมเป็นเงิน 1,200,000 บาท

3.บริษัท  ไบโออินไซด์  จำกัด

เปรียบเทียบปรับ ฐานแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายผลตอบแทน โดยไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบ ก่อนนำไปปฏิบัติ ตามมาตรา 38 วรรคสาม ประกอบมาตรา 52 ปรับบริษัทฯ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม1 คน  รวมเป็นเงิน 600,000 บาท

4.บริษัท โฟกัส อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

เปรียบเทียบปรับ ฐานประกอบธุรกิจขายตรงก่อนได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ตามมาตรา 20 ประกอบมาตรา47 จำนวน 138 วัน  ปรับบริษัทฯ และกรรมการผู้รับผิดชอบดำเนินการ 2คน รวมเป็นเงิน  4,440,000 บาท

5.บริษัท ท๊อปอัพ ทู ริช จำกัด

ผลการตรวจสอบในเบื้องต้น  อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ

6.บริษัท  กู๊ด ท๊อปอัพ  จำกัด

เปรียบเทียบปรับ ฐานแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายผลตอบแทนโดยไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบ ก่อนนำไปปฏิบัติ ตามมาตา 38 วรรคสาม ประกอบมาตรา 52 ปรับบริษัทฯ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 1 คน รวมเป็นเงิน 600,000 บาท

7.บริษัท เคเค เน็ทเวิร์ค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

พบว่าบริษัทไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ  จึงรอนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาในข้อกฎหมายว่าจะสามารถยกเลิก เพิกถอนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจขายตรงได้หรือไม่

8.บริษัท เอเซีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด

พบว่าบริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ พรีเมี่ยม พลัส โกลบอล จำกัด เมื่อไปตรวจสอบตามที่อยู่ พบว่า บริษัทปิดทำการ ไม่พบเจ้าหน้าที่ของบริษัท จึงได้มีหนังสือเชิญกรรมการบริษัท มาพบเพื่อชี้แจงต่อไป

9.บริษัท ลองเดอเซ่ จำกัด

พบว่าแผนการจ่ายผลตอบแทนเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน แต่มีสินค้าจำนวนหนึ่ง ยังไม่ได้รับอนุญาต จึงรอนำเรื่องเสนอคณะทำงานกลั่นกรองฯ พิจารณาข้อกฎหมายว่ามีฐานความผิดใดบ้าง

10.บริษัท  วีเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 1689 จำกัด

เปรียบเทียบปรับ ฐานแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายผลตอบแทน โดยไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบ ก่อนนำไปปฏิบัติ ตามมาตรา 38 วรรคสาม ประกอบมาตรา 52 คดีขาดอายุความ (1 ปี นับแต่วันที่กระทำความผิด) บริษัทฯ ยื่นขอเพิกถอนการจดทะเบียนแล้ว

11.บริษัท เวิลด์ โกลบอล เน็ตเวิร์ค (เอเชีย) จำกัด

เปรียบเทียบปรับ ฐานแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายผลตอบแทน โดยไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบ ก่อนนำไปปฏิบัติ ตามมาตรา38 วรรคสาม ประกอบมาตรา 52 ปรับบริษัทฯ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม2 คน รวมเป็นเงิน 900,000บาท

12.บริษัท เซิร์ฟ โฟร์ บิซ จำกัด (Page QQ)

ผลการตรวจสอบพบว่า ไม่เข้าข่ายการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง แต่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่อาจเข้าข่ายเป็นการกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน จึงส่งเรื่องให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการตรวจจสอบตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

13.บริษัท อิมเพนนิทระเบิล เดนทินี่  จำกัด

ผลการตรวจสอบพบว่า มีการจัดเตรียมสถานที่ไว้ประกอบธุรกิจ และมีแผนในการดำเนินการธุรกิจจริง

14.บริษัท แอลลีเซี่ยน มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ผลการตรวจสอบพบว่า สถานที่ตามที่อยู่ที่ยื่นขอจดทะเบียน เพื่อประกอบธุรกิจขายตรงเป็นพื้นที่สำหรับทำการเกษตร ไม่มีลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าเป็นสถานที่สำหรับใช้ประกอบธุรกิจขายตรง ตามที่ยื่นคำขอแต่อย่างใด ต่อมาบริษัทได้ทำการแจ้งยกเลิกการประกอบธุรกิจแล้ว

15.บริษัท  ริชก้าเฮิร์บเวิลด์  จำกัด

เปรียบเทียบปรับ ฐานแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายผลตอบแทน โดยไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อนนำไปปฏิบัติ ตามมมตรา38 วรรคสาม ประกอบมาตรา 52 ปรับบริษัทฯ แต่ไม่สามารถเชิญกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันมาชี้แจง และสอบปากคำได้ เนื่องจากถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ จึงส่งสำนวนให้พนักงานสอบสวน บก.ปคบ. ดำเนินคดีต่อไป

16.บริษัท  เดอะ เบสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด

เปรียบเทียบปรับ ฐานแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายผลตอบแทน โดยไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบ ก่อนนำไปปฏิบัติ ตามมาตรา 38 วรรคสาม ประกอบมาตรา 52 ปรับบริษัทฯ และกรรมการผู้มีอำนาลงนาม 1 คน  รวมเป็นเงิน 600,000 บาท

17.บริษัท เพล์ออลกรุ๊ป  จำกัด

เปรียบเทียบปรับ ฐานแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการจ่ายตอบแทน โดยไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบ ก่อนนำไปปฏิบัติ ตามมาตรา 38 วรรคสาม ประกอบมาตรา52 ปรับบริษัทฯ และกรรมการผู้รับผิดชอบแผน 5 คน  รวมเป็นเงิน 1,800,000 บาท

18.บริษัท  ชิค คอร์เปอร์เรท อินเตอร์  จำกัด

เบื้องต้นพบว่าบริษัทฯ ได้ย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจและอยู่ระหว่างการขอยื่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงกับ สคบ.

19.บริษัท  พีพี อินเตอร์โซลูชั่น  จำกัด

เปรียบเทียบปรับ ฐานประกอบธุรกิจขายตรงก่อนได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ตามมาตรา 20 ประกอบมาตรา 47 จำนวน 54 วัน ปรับบริษัทฯ และกรรมการผู้รับผิดชอบดำเนินการ 1 คน  รวมเป็นเงิน 1,280,000 บาท

20.บริษัท  ออริจินอล โกลบอล เน็ทเวิร์ค  จำกัด

บริษัทได้ยื่นขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรง พบว่าสถานที่เป็นบ้านพักอาศัย ไม่มีสำนักงานและสินค้าที่จะจำหน่าย เสนอนายทะเบียนไม่รับจดทะเบียน

21.บริษัท  ออน อ๊อฟแลนด์  จำกัด

บริษัท ได้ยื่นขอจดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรง จากการตรวจสอบ พบว่าลักษณะแผนการจ่ายผลตอบแทนที่บริษัทฯ ใช้ มีลักษณะเป็นการจับคู่จ่าย และรายได้ตามแผนการจ่ายผลตอบแทนเกิดขึ้นจากจำนวนสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งเป็นแผนที่ไม่สามารถรับจดทะเบียนได้  จึงเสนอนายทะเบียนไม่รับจดทะเบียน

22.บริษัท  ฟอร์ยู  เพื่อคุณด้วยหัวใจ  จำกัด หรือเป็น บริษัท เกตร ฟอร์ยู  จำกัด

ตรวจสอบแล้วไม่ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจขายตรง และบริษัทฯ ชี้แจงว่าประกอบธุรกิจ ขายปุ๋ย โดยได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยแล้ว

23.บริษัท  อาร์พีจี เน็ตเวิร์ค  จำกัด

ตรวจสอบแล้ว บริษัทฯ ได้ขอยกเลิกการประกอบธุรกิจขายตรง ต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจากประสบปัญหาขาดทุน

24.บริษัท  ฟอร์ยู อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค  จำกัด

ตรวจสอบแล้ว บริษัทฯ ได้ขอยกเลิกการประกอบธุรกิจขายตรงต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  เนื่องจากประสบปัญหาขาดทุน

25.บริษัท  เวไลฟ์ โกลบอล  จำกัด

พบว่าสถานที่ตั้งสำนักงานเป็นห้องเช่าคอนโดมิเนียม ยังไม่ได้มีการประกอบธุรกิจ  จึงมีหนังสือเชิญกรรมการบริษัทมาให้ถ้อยคำ  เพื่อพิจารณาการอนุญาตจดทะเบียนธุรกิจขายตรงต่อไป

26.ร้านสวัสดีมาร์ท  หรือ  www.sawasdeemart.com

ไม่พบผู้ประกอบธุรกิจ และสถานที่จดทะเบียนไม่ได้มีการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง  จึงได้มีหนังสือเชิญมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมและพิจารณาดำเนินการต่อไป

- - - - - - - - - - - -

Tags:

Related News

เปิดข้อมูลของจริงย้อน6ปี ขายตรงระดับท็อป ปี59ยอดร่วงระนาว

ระเบิดสงครามขายตรงข้ามชาติ เกาหลีดวลอเมริกา ล่าแม่ทีม-สมาชิก สนั่นออฟไลน์-ออนไลน์

ประกาศแล้ว! กฎหมายขายตรงใหม่

โซลผนึกศรีไทย จบหรือเจ๊า!!